+36203634076 solyom7@gmail.com

Az Ősök hangja szól

, ,

Erdőben eredő erekben
Domb mögött rejtező berekben
Hegyormon őrt álló sziklában
Sziklán kapaszkodó szilfában

Barlang elmosódó rajzában
Sztyeppén hallgató kőoltárban
Csillagtűz fényszülte szikrában
Holló hívó károgásában

Selymesen símuló füvekben
Rókának otthona üregben
Sasok süvítő sívásában
Farkas nyúló vonyításában

Szarvas ágazó agancsában
Források forrongó fodrában
Tavak terülő nyugalmában
Dióban, szőlőben, almában

Az Ősök hangja szól…

Tölgy terebélyes gyökerében
Törzsét körbeóvó kérgében
Égre nyújtózó karjaiban
Csillagok lágy sóhajaiban

Hold ezüstös hullámaiban
Nap aranyló sugaraiban
Kéklő ég tisztító mélyében
Havas hegycsúcsok tetejében

Kumisz fehér pezsdülésében
Bor újjászülető szerében
Életfán lengő szalagokban
Kopjafán búvó alakokban

Égi király igaz íjában
Derekát övező szíjában
Ikrei suhanó nyilában
Üldözte ünő hívásában

Az Ősök hangja szól…

Szakértelem

Közzétéve

2018.06.02.