Ősforrás Tátos Ösvény

A szerves magyar ősműveltség iskolája - 1997 óta
Az ŐSFORRÁS TÁTOS ÖSVÉNY (1997 óta) önismereti és gyógyító tanítások, gyakorlatok sora. Őseink hagyományait alázattal, tisztelettel felhasználva, életünket jobban megértő emberekké válhatunk.

A képzés ajánlott segítő foglalkozásúak: pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, természetgyógyászok számára, de mindenkinek, akit érdekel a régiek tudása s annak használata a mai életben.

Elméleti alapok

 

Mindennek, mindenkinek van lelke. Az embereknek, állatoknak, növényeknek, köveknek, vizeknek, szélnek, csillagoknak, Napnak, Holdnak, felhőknek, de még a helyeknek is. Ezt a lelket energiának, rezgésnek, erőnek is felfoghatjuk. A TÁLTOSok (régebbi szóhasználattal TÁTOSok) képesek voltak ezeket az energiákat érzékelni, velük kapcsolatba lépni. Mint maga a tátos szó is mutatja, lelküket, érzékelésüket, tudatukat kitárták, kitátották, kinyitották e világ előtt, mely hétköznapi tudatállapotban nem érzékelhető (A “sámán” szó evenki (mandzsu-tunguz) eredetű, jelentése: “az ember, aki, tud”. E szót a néprajzkutatók terjesztették el, minden népnek volt (van) saját szava szellemi vezetőire, tudó embereire).Az úgynevezett lélekutazás (magyarul: révülés; rév = átkelő) során a valós világ e szélesebb valóságban tett céltudatos utazás segítségével hoztak válaszokat kérdésekre, gyógyírt betegségekre, láthattak múltbéli és jövőbéli eseményeket. Mindezt az a felismerés tette lehetővé, mely szerint lelkünk alapvetően két részből áll. Egy úgynevezett kötött lélekből, mely testünket nem hagyhatja el: ennek emlékét őrzi lélekzet (k-val!) és szusz szavunk. A másik rész azonban, melyet szabad léleknek, kútléleknek nevezünk, elhagyhatja testünket, hogy oda később visszatérjen. Ekkor valaki “magához tér”. Ezt a részt hívták íznek a régiek nyelvén. A szabad lélek álmaink során is vándorol, de akkor nem tudjuk irányítani.

Noha úgy érezhetjük, a táltosok világa letűnt korok ködös homályába veszett, ez nincs így. Éppen mert ember-, és világszemlélete mély bölcsességről, hatalmas tapasztalatról tanúskodik, elméleti és gyakorlati tanításait mai, felgyorsult, elmagányosodott, betegségekkel és széttöredező emberi kapcsolatokkal terhelt életünkben is alkalmazhatjuk. Sőt, ma legalább akkora szükségünk van rá, mint egykoron.

Az Ősforrás Tátos Ösvény tanításainak első célja a révülés (lélekutazás) biztonságos megtanulása. Utazás egy, a hétköznapi tudatunkkal nem érzékelhető világba, mélyebb önmagunk világába, a belső tudás és erő növelése érdekében. Használjuk az éneklés, csörgőzés, dobolás, tánc ősi módjait, megtanuljuk a megváltozott tudatállapot elérését, találkozunk szellemi vezetőnkkel, s elsajátítjuk a különböző gyógyító módszerek alapjait.

Az ŐSFORRÁS TÁTOS ÖSVÉNY nem “táltosképző”. Őseink hagyományait alázattal, tisztelettel felhasználva, életünket, az ÉLET-et jobban megértő emberekké válhatunk. Csodálatos, megható élmények, testi, lelki és szellemi felfedező utak során megtanuljuk az ősi technikák alapjait és erkölcsös, biztonságos használatát a mai életben, hogy önmagunk és mások kérdéseire, égető gondjaira magyarázatot és megoldást találhassunk.

Hagyomány ismeret

Őstörténeti alapok – szakrális rovásírás – Létkerék – nyelvünk üzenetei – az Évkör ünnepei – népmeséink jelentése – zene és tánc – asztrozófiai alapok – négy elem

Önismeret

Ki vagyok én? – Honnan jöttem? – Mi a következő lépésem? – Mik a távlati céljaim?

Gyógyulás

Cserga (Izzasztó Kunyhó) Szer – léleköntés (lélekrész visszatérítés) – kapcsolat a Segítővel és a Tanítóval – csillagbűvölés – tisztító gyakorlatok

A tanítás tartalma, rendje

Alap Szint: 12 Rét (hétvége), havi egy alkalom

 

Melyben az elméleti alapozás után megtanuljuk a legfontosabb technikákat, melyekkel kapcsolatot tarthatunk a láthatón túli világgal, belső erőre tehetünk szert, gyógyító módszereket tanulunk és elindulunk az öntisztítás és őszinte önmegismerés útján:

 • I. Rét: (hétvége): Tiszta források (írott források – a közelmúlt és korunk hagyományőrzői – őseink világképe, vallása, szertartásai, szimbólumai – magyar őstörténet – a négy alapelem s a hét irány)
 • II. Rét: A révülés, lélekutazás (erőgyakorlatok – tűnődés /meditáció/ – kapcsolat a Segítővel és a Tanítóval- révülés /lélekutazás/ – szusz és isz – gyógyítási módszerek alapjai)
 • III. Rét: Születés, belépés (csillagos bűvölés – újjászületés szertartás – küszöb – szellemi kapcsolat az ősökkel – léleksúlyok lerakása – gyógyító és tisztító gyakorlatok)
 • IV. Rét: Szeretet, szerelem, párkapcsolat (a női és férfi lét eredendő üzenetei – párkapcsolati sérülések feldolgozása)
 • V. Rét: Halál és átlépés (őseink halál-képzete, búcsúztató szertartásai – találkozás elmentekkel – haldoklók segítése – felkészülés saját átlépésünkre – kapcsolat az ősökkel – eresz
 • VI. Rét: Lélekgyógyászat (a lélekvesztés, depresszió testi és lelki kezelése – “léleköntés”)
 • VII. Rét: Csillagbölcselet (csillagbölcseleti alapismeretek – révülések, lélekutazások a csillagok, bolygók közé – az Univerzum üzenetei személyes életünkben)
 • VIII. Rét: Szabadulás a félelemtől (belső feszültségek, megfelelési kényszerek okozta görcsök oldása – szembesülés félelmeinkkel – bizalom a Teremtésben – félelemoldó gyakorlatok)
 • IX. Rét: Erőtárgyak (erőnövény, szellemi szövetséges keresése – füstölők használata – személyes erőtárgy készítése)
 • X. Rét: Beszélgetés fákkal, madarakkal (erőhelyek a természetben – fák, madarak, patakok, kövek, felhők bölcsessége – sólyom-nézés, szarvas-nézés)
 • XI. Rét: Kör, örvény, labirintus (szakrális körtáncok – gyógyító szimbólumok – harmonizálás rezgéssel – gyógyító mozdulatok, szertartások)
 • XII. Rét: Szabadság, Isten (kapcsolat Istennel – elmerülés a Végtelenbe – belső béke és egészség)

Részvételi díj: 25e forint/hétvége

 

Az Ősforrás Tátos Ösvény hallgatói megkapják az Ősforrás Igazolvány-t, mely több helyen kedvezményes vásárlásra jogosít. ége), havi egy alkalom