Ősforrás tanítások

Az ŐSFORRÁS (1997 óta) önismereti és gyógyító tanítások, gyakorlatok sora. Őseink hagyományait alázattal, tisztelettel felhasználva, életünket jobban megértő emberekké válhatunk.
A képzés ajánlott mindenkinek, akit érdekel a régiek tudása s annak használata a mai életben.

ÚJ CSOPORT INDUL 2022. ÁPRILIS 2-3-ÁN!

Jelentkezés: osforras@gmail.com

mobil: 06203634076 (Sólyomfi-Nagy Zoltán)

Elméleti alapok

Mindennek, mindenkinek van lelke. Az embereknek, állatoknak, növényeknek, köveknek, vizeknek, szélnek, csillagoknak, Napnak, Holdnak, felhőknek, de még a helyeknek is. Ezt a lelket energiának, rezgésnek, erőnek is felfoghatjuk. A TÁLTOSok (régebbi szóhasználattal TÁTOSok) képesek voltak ezeket az energiákat érzékelni, velük kapcsolatba lépni. Mint maga a tátos szó is mutatja, lelküket, érzékelésüket, tudatukat kitárták, kitátották, kinyitották e világ előtt, mely hétköznapi tudatállapotban nem érzékelhető (A “sámán” szó evenki (mandzsu-tunguz) eredetű, jelentése: “az ember, aki, tud”. E szót a néprajzkutatók terjesztették el, minden népnek volt (van) saját szava szellemi vezetőire, tudó embereire).Az úgynevezett lélekutazás (magyarul: révülés; rév = átkelő) során a valós világ e szélesebb valóságban tett céltudatos utazás segítségével hoztak válaszokat kérdésekre, gyógyírt betegségekre, láthattak múltbéli és jövőbéli eseményeket. Mindezt az a felismerés tette lehetővé, mely szerint lelkünk alapvetően két részből áll. Egy úgynevezett kötött lélekből, mely testünket nem hagyhatja el: ennek emlékét őrzi lélekzet (k-val!) és szusz szavunk. A másik rész azonban, melyet szabad léleknek, kútléleknek nevezünk, elhagyhatja testünket, hogy oda később visszatérjen. Ekkor valaki “magához tér”. Ezt a részt hívták íznek a régiek nyelvén. A szabad lélek álmaink során is vándorol, de akkor nem tudjuk irányítani.

Noha úgy érezhetjük, a táltosok világa letűnt korok ködös homályába veszett, ez nincs így. Éppen mert ember-, és világszemlélete mély bölcsességről, hatalmas tapasztalatról tanúskodik, elméleti és gyakorlati tanításait mai, felgyorsult, elmagányosodott, betegségekkel és széttöredező emberi kapcsolatokkal terhelt életünkben is alkalmazhatjuk. Sőt, ma legalább akkora szükségünk van rá, mint egykoron.

Az Ősforrás tanításainak első célja a révülés (lélekutazás) biztonságos megtanulása. Utazás egy, a hétköznapi tudatunkkal nem érzékelhető világba, mélyebb önmagunk világába, a belső tudás és erő növelése érdekében. Használjuk az éneklés, csörgőzés, dobolás, tánc ősi módjait, megtanuljuk a megváltozott tudatállapot elérését, találkozunk szellemi vezetőnkkel, s elsajátítjuk a különböző gyógyító módszerek alapjait.

Az ŐSFORRÁS nem “táltosképző”. Őseink hagyományait alázattal, tisztelettel felhasználva, életünket, az ÉLET-et jobban megértő emberekké válhatunk. Csodálatos, megható élmények, testi, lelki és szellemi felfedező utak során megtanuljuk az ősi technikák alapjait és erkölcsös, biztonságos használatát a mai életben, hogy önmagunk és mások kérdéseire, égető gondjaira magyarázatot és megoldást találhassunk.

Hagyomány ismeret

Őstörténeti alapok – szakrális rovásírás – Létkerék – nyelvünk üzenetei – az Évkör ünnepei – népmeséink jelentése – zene és tánc – asztrozófiai alapok – négy elem

Önismeret

Ki vagyok én? – Honnan jöttem? – Mi a következő lépésem? – Mik a távlati céljaim?

Gyógyulás

Cserga (Izzasztó Kunyhó) Szer – léleköntés (lélekrész visszatérítés) – kapcsolat a Segítővel és a Tanítóval – csillagbűvölés – tisztító gyakorlatok

A tanítás tartalma, rendje

Alap Szint: 12 Rét (hétvége), havi egy alkalom

 

Melyben az elméleti alapozás után megtanuljuk a legfontosabb technikákat, melyekkel kapcsolatot tarthatunk a láthatón túli világgal, belső erőre tehetünk szert, gyógyító módszereket tanulunk és elindulunk az öntisztítás és őszinte önmegismerés útján:

I. Rét: (hétvége): Tiszta források (írott források – a közelmúlt és korunk hagyományőrzői – őseink világképe, vallása, szertartásai, szimbólumai – magyar őstörténet – a négy alapelem s a hét irány)
II. Rét: A révülés, lélekutazás (erőgyakorlatok – tűnődés /meditáció/ – kapcsolat a Segítővel és a Tanítóval- révülés /lélekutazás/ – szusz és isz – gyógyítási módszerek alapjai)
III. Rét: Születés, belépés (csillagos bűvölés – újjászületés szertartás – küszöb – szellemi kapcsolat az ősökkel – léleksúlyok lerakása – gyógyító és tisztító gyakorlatok)
IV. Rét: Szeretet, szerelem, párkapcsolat (a női és férfi lét eredendő üzenetei – párkapcsolati sérülések feldolgozása)
V. Rét: Halál és átlépés (őseink halál-képzete, búcsúztató szertartásai – találkozás elmentekkel – haldoklók segítése – felkészülés saját átlépésünkre – kapcsolat az ősökkel – eresz
VI. Rét: Lélekgyógyászat (a lélekvesztés, depresszió testi és lelki kezelése – “léleköntés”)
VII. Rét: Csillagbölcselet (csillagbölcseleti alapismeretek – révülések, lélekutazások a csillagok, bolygók közé – az Univerzum üzenetei személyes életünkben)
VIII. Rét: Szabadulás a félelemtől (belső feszültségek, megfelelési kényszerek okozta görcsök oldása – szembesülés félelmeinkkel – bizalom a Teremtésben – félelemoldó gyakorlatok)
IX. Rét: Erőtárgyak (erőnövény, szellemi szövetséges keresése – füstölők használata – személyes erőtárgy készítése)
X. Rét: Beszélgetés fákkal, madarakkal (erőhelyek a természetben – fák, madarak, patakok, kövek, felhők bölcsessége – sólyom-nézés, szarvas-nézés)
XI. Rét: Kör, örvény, labirintus (szakrális körtáncok – gyógyító szimbólumok – harmonizálás rezgéssel – gyógyító mozdulatok, szertartások)
XII. Rét: Szabadság, Isten (kapcsolat Istennel – elmerülés a Végtelenbe – belső béke és egészség)

Részvételi díj: 25e forint/hétvége

Az Ősforrás Tátos Ösvény hallgatói megkapják az Ősforrás Igazolvány-t, mely több helyen kedvezményes vásárlásra jogosít.

Jelenlegi és hamarosan induló csoportok

Medve csoport

1. Rét: 2022. április 2-3.: Tiszta források

2. Rét: 2022. május 14-15.: A révülés, lélekutazás

3. Rét: június 18-19.: Születés, gyógyítás

4. Rét: július 23-24.: Beszélgetés fákkal, madarakkal

5. Rét: szeptember 17-18.: Szeretet, szeelem, párkapcsolat

6. Rét: október 15-16.: A lélekrész visszatérítés, léleköntés

7. Rét: november 12-13.: Erőtárgyak

8. Rét: december 10-11.: Csillagbölcselet

9. Rét: 2023. január: Halál és átlépés

10. Rét: 2023. február: Szabadulás a félelemtől

11. Rét: március: Kör, örvény, labirintus

12. Rét: április: Szabadság, Út Istenhez

 

Párduc csoport

5. Rét: február 12-13.: Lélekrész visszatérítés, léleköntés

6. Rét: március 12-13.:  Halál és átlépés

7. Rét: április 9-10.: Erőtárgyak

8. Rét: május 7-8.: Szeretet, szerelem, párkapcsolat

9. Rét: június 11-12.: Beszélgetés fákkal, madarakkal

10. Rét: július 9-10.: Kör, örvény, labirintus

11. Rét: szeptember: Szabadulás a félelemtől

12. Rét: október: Szabadság, Út Istenhez

Szarvas csoport

8. Rét: december 11-12.: Csillagbölcselet

9. Rét: január 15-16.: Szabadulás a félelemtől

10. Rét: február 19-20.: Erőtárgyak

11. Rét: március 19-20.: Kör, örvény, labirintus

12. Rét: április 31-május 1: Szabadság, Út Istenhez

Farkas csoport

 

Pótló Rét: február 19-20.: Erőtárgyak

Farkas Haladó 1: 2022. március 26-27.: “Lova viszi messzire”

Farkas Haladó 2: április 23-24.: “Zeng a lélek, zeng a szó”

Farkas Haladó 3: május 21-22.: “Megrakják a tüzet”

Farkas Haladó 4: Július 23-24.: “Fellegajtó nyitogató”

Farkas Haladó 5: szeptember 24-25.: “Magos a rutafa”

Frakas Haladó 6: október 22-23.: “Tüzes vasat sűrűre koptassa”

Farkas Haladó 7: november 26-27.: “Könnyebb kősziklából”

 

Tanító

 Sólyomfi-Nagy Zoltán

Az Ősforrás tanítási rendjét 1997 áprilisában indítottam el. Több mestertől tanultam, többek közt Jonathantól (samanizmus, 1991-2007), Koppány nembéli Karaultól (Karaul hagyomány, 1999-2009-ig), Máté Imrétől (Yotengrit, 2004-2012-ig), Wilfried Gürtlertől (tánc-, zene-, mozgásterápia), Art Tracytől (Izzasztó kunyhó, 1996.), Tom Crosstól, Zac Bearshieldtől és Dewey Bravehearttól (Naptánc, 1996-2000.),Budai Szűcs Ferenctől (életbölcselet), Kovács Imre Barnától (ősi jelképek, filozófia). Az ő tanításaikat is részévé tettem az Ősforrásnak (az ősi forrásokon alapuló tanítási rendnek), melyet tisztaság, érthetőség, emberiesség, tisztelet és alázat vezérel.

A kezdet óta eltelt évtizedekben rengeteg csoport, ember ismerte meg a magyar szerves őskultúra alapjait, szerzett tapasztalatot eleink nagyszerű világlátásáról, nyelvünk kifejező bölcsességéről s tanult meg sok tisztító, gyógyító módszert, melyet népünknek sikerült megőrizni évszázadokon keresztül…

Vendégtanítóink

Kovács Imre Barna

író, kalligráfus, gasztronómus

Csoóri Sándor

népzenész

Képek és videók