+36203634076 solyom7@gmail.com

ÚJ CSOPORT INDUL 2023. március 18-19-én Tokodon 

Jelentkezés: osforras@gmail.com

mobil: 06203634076 (Sólyomfi-Nagy Zoltán)

Rólunk

Mindennek, mindenkinek van lelke. Az embereknek, állatoknak, növényeknek, köveknek, vizeknek, szélnek, csillagoknak, Napnak, Holdnak, felhőknek, de még a helyeknek is. Ezt a lelket energiának, rezgésnek, erőnek is felfoghatjuk. A TÁLTOSok (régebbi szóhasználattal TÁTOSok) képesek voltak ezeket az energiákat érzékelni, velük kapcsolatba lépni. Mint maga a tátos szó is mutatja, lelküket, érzékelésüket, tudatukat kitárták, kitátották, kinyitották e világ előtt, mely hétköznapi tudatállapotban nem érzékelhető (A “sámán” szó evenki (mandzsu-tunguz) eredetű, jelentése: “az ember, aki, tud”.

E szót a néprajzkutatók terjesztették el, minden népnek volt (van) saját szava szellemi vezetőire, tudó embereire).Az úgynevezett lélekutazás (magyarul: révülés; rév = átkelő) során a valós világ e szélesebb valóságban tett céltudatos utazás segítségével hoztak válaszokat kérdésekre, gyógyírt betegségekre, láthattak múltbéli és jövőbéli eseményeket. Mindezt az a felismerés tette lehetővé, mely szerint lelkünk alapvetően két részből áll. Egy úgynevezett kötött lélekből, mely testünket nem hagyhatja el: ennek emlékét őrzi lélekzet (k-val!) és szusz szavunk. A másik rész azonban, melyet szabad léleknek, kútléleknek nevezünk, elhagyhatja testünket, hogy oda később visszatérjen. Ekkor valaki “magához tér”. Ezt a részt hívták íznek a régiek nyelvén. A szabad lélek álmaink során is vándorol, de akkor nem tudjuk irányítani.

Noha úgy érezhetjük, a tá(l)tosok világa letűnt korok ködös homályába veszett, ez nincs így. Éppen mert ember-, és világszemlélete mély bölcsességről, hatalmas tapasztalatról tanúskodik, elméleti és gyakorlati tanításait mai, felgyorsult, elmagányosodott, betegségekkel és széttöredező emberi kapcsolatokkal terhelt életünkben is alkalmazhatjuk. Sőt, ma legalább akkora szükségünk van rá, mint egykoron.

Az Ősforrás Iskola tanításainak elsődleges célja az önismeret, hagyományismeret, és a révülés (lélekutazás) biztonságos megtanulása. Utazás egy, a hétköznapi tudatunkkal nem érzékelhető világba, mélyebb önmagunk világába, a belső tudás és erő növelése érdekében. Használjuk az éneklés, csörgőzés, dobolás, tánc ősi módjait, megtanuljuk a megváltozott tudatállapot elérését, találkozunk szellemi vezetőnkkel, s elsajátítjuk a különböző gyógyító módszerek alapjait.

Az ŐSFORRÁS Iskola nem “tál(t)osképző”. Őseink hagyományait alázattal, tisztelettel felhasználva, életünket, az ÉLET-et jobban megértő emberekké válhatunk. Csodálatos, megható élmények, testi, lelki és szellemi felfedező utak során megtanuljuk az ősi technikák alapjait és erkölcsös, biztonságos használatát a mai életben, hogy önmagunk és mások kérdéseire, égető gondjaira magyarázatot és megoldást találhassunk.

A tanítás tartalma, rendje

Alap Szint: 12 Rét (hétvége), havi egy alkalom

 

Melyben az elméleti alapozás után megtanuljuk a legfontosabb technikákat, melyekkel kapcsolatot tarthatunk a láthatón túli világgal, belső erőre tehetünk szert, gyógyító módszereket tanulunk és elindulunk az öntisztítás és őszinte önmegismerés útján (a témák sorrendje változhat!):

I. Rét: (hétvége): Tiszta források (írott források – a közelmúlt és korunk hagyományőrzői – őseink világképe, vallása, szertartásai, szimbólumai – mozaikok a magyar őstörténetből– a négy alapelem s a hét irány)
II. Rét: A révülés, lélekutazás (erőgyakorlatok – tűnődés /meditáció/ – kapcsolat a Segítővel és a Tanítóval- révülés /lélekutazás/ – szusz és isz – gyógyítási módszerek alapjai)
III. Rét: Születés, belépés (csillagos bűvölés – újjászületés szertartás – küszöb – szellemi kapcsolat az ősökkel – léleksúlyok lerakása – gyógyító és tisztító gyakorlatok)
IV. Rét: Szeretet, szerelem, párkapcsolat (a női és férfi lét eredendő üzenetei – párkapcsolati sérülések feldolgozása)
V. Rét: Halál és átlépés (őseink halál-képzete, búcsúztató szertartásai – találkozás elmentekkel – haldoklók segítése – felkészülés saját átlépésünkre – kapcsolat az ősökkel – eresz)
VI. Rét: Lélekgyógyászat (a lélekvesztés, depresszió testi és lelki kezelése – “léleköntés”)
VII. Rét: Csillagbölcselet (csillagbölcseleti alapismeretek – révülések, lélekutazások a csillagok, bolygók közé – az Univerzum üzenetei személyes életünkben – Csillagos bűvölés)
VIII. Rét: Szabadulás a félelemtől (belső feszültségek, megfelelési kényszerek okozta görcsök oldása – szembesülés félelmeinkkel – bizalom a Teremtésben – félelemoldó gyakorlatok)
IX. Rét: Erőtárgyak (erőnövény, szellemi szövetséges keresése – füstölők használata – személyes erőtárgy készítése)
X. Rét: Beszélgetés fákkal, madarakkal (erőhelyek a természetben – fák, madarak, patakok, kövek, felhők bölcsessége – sólyom-nézés, szarvas-nézés – Hét Kapu szertartás)
XI. Rét: Kör, örvény, labirintus (szakrális körtáncok – gyógyító szimbólumok – harmonizálás rezgéssel – gyógyító mozdulatok, szertartások)
XII. Rét: Szabadság, Isten (kapcsolat Istennel – elmerülés a Végtelenbe – belső béke és egészség)

Részvételi díj: 30e forint/hétvége

Az Ősforrás Iskola tanulói megkapják az Ősforrás Igazolvány-t, mely több helyen kedvezményes vásárlásra jogosít.

Jelenlegi és hamarosan induló csoportok

Medve - Párduc csoport

10. Rét: 2023. február 11-12.: Kör, örvény, labirintus

11. Rét: március 11-12.: Szabadulás a félelemtől

12. Rét: április 15-16.: Szabadság, Út Istenhez

 

Szarvas csoport

1. Rét: március 18-19.: Tiszta források

2. Rét: április 22-23.: A révülés

3. Rét: május 20-21.: Születés

4. Rét: június 17-18.: Szeretet, szerelem, párkapcsolat

5. Rét: július 15-16.: Beszélgetés fákkal, madarakkal

6. Rét: szeptember 16-17.: A lélekrész visszatérítés, léleköntés

7. Rét: október 14-15.: Erőtárgyak

8. Rét: november 18-19.: Halál és átlépés

9. Rét: december 16-17.: Csillagbölcselet

10. Rét: 2024. január: Kör, örvény, labirintus

11. Rét: 2024. február: Szabadulás a félelemtől

12. Rét: 2024. március: Szabadság, kapcsolat Istennel

Sólyom csoport

5. Rét: 2023. február 4-5.: A lélekrész visszatérítés, léleköntés

6 .Rét: 2023. március 4-5.: Halál és átlépés

7. Rét: 2023. április 1-2.: Erőtárgyak

8. Rét: 2023. május 6-7.: Szeretet, szerelem, párkapcsolat

9. Rét: 2023. június 3-4.: Beszélgetés fákkal, madarakkal

10. Rét: 2023. július 8-9.: Kör, örvény, labirintus

11. Rét: 2023. augusztus 12-13.: Szabadulás a félelemtől

12. Rét: 2023. szeptember 9-10.: Szabadság, kapcsolat Istennel

Farkas csoport

Farkas Haladó 7.: február 18-19.:  Záró hétvége

 

 Sólyomfi-Nagy Zoltán

Az Ősforrás tanítási rendjét 1997. áprilisában indítottam el. Több mestertől tanultam, többek közt Jonathantól (samanizmus, 1991-2007), Koppány nembéli Karaultól (Karaul hagyomány, 1999-2009-ig), Máté Imrétől (Yotengrit, 2004-2012-ig), Wilfried Gürtlertől (tánc-, zene-, mozgásterápia), Art Tracytől (Izzasztó kunyhó, 1996.), Tom Crosstól, Zac Bearshieldtől és Dewey Bravehearttól (Naptánc és Izzasztó kunyhó, 1996-2000.),Budai Szűcs Ferenctől (életbölcselet), Kovács Imre Barnától (ősi jelképek, filozófia). Az ő tanításaikat is részévé tettem az Ősforrásnak (az ősi forrásokon alapuló tanítási rendnek), melyet tisztaság, érthetőség, emberiesség, tisztelet és alázat vezérel.

A kezdet óta eltelt évtizedekben rengeteg csoport, ember ismerte meg a magyar szerves őskultúra alapjait, szerzett tapasztalatot eleink nagyszerű világlátásáról, nyelvünk kifejező bölcsességéről s tanult meg sok tisztító, gyógyító módszert, melyet népünknek sikerült megőrizni évszázadokon keresztül…

Tanító

Vendégtanítóink

Csoóri Sándor népzenész

Andrea Pigassi Segovia tánctanár

John Somosi kanadai indián tanító

Tordai Zsuzsa tanító

Sütő Annamária Babi tanító