+36203634076 solyom7@gmail.com

Az esküvői szertartás menete, szövege

Tátos: -Itt állunk Urunk színe előtt. Abban a lelkes, lélekkel telített világban, mely az idők kezdete óta hirdeti a Végtelen Kék Ég, Tengri, Teremtő Istenünk végtelen bölcsességét. Az idők kezdete óta őrzi és tanítja törvényeit. A világ, a világosság kezdetlen kezdete óta vigyázza teremtményeit, óvja láthatatlan karral, táplálja a Nap életadó fényével, táplálja a Föld életadó erejével.

Szent hely ez. Körülöttünk minden Őt dicséri, körülöttünk minden az Ő ajándéka s az Ő törvényei szerint létezik. A Teremtő Isten akarata, hogy e világban, e világosságban együtt létezzen nappal és éjszaka, Nap és Hold, Ég és Föld, Tűz és Víz, Fény és Árnyék, Hegy és Völgy, Öröm és Bánat. A Teremtő Isten akarata, hogy e világban együtt létezzen Férfi és Nő. Együtt létezzen Nő, ki a növekedés, a családi tűzhely őrizője, gyermekeink világra hozója, anyanyelvének tanítója és Férfi, aki erejével, bátorságával, kitartásával óvja, fenntartja a családot, védelmezi a népet. Férfi nélkül nő nem növekedik, nő nélkül férfi ereje értelmét veszti. Egymás nélkül nem tölthetik be Isteni rendeltetésüket, gyermekek nemzését, felnevelését, a nemzetség fenntartását.  Csak a két fél válhat eggyé, hogy kiteljesedjenek utódaikban.

Azért vagyunk most itt, szívünkben, lelkünkben is díszesen, hogy e két fél-ember egybekelésére szert tartsunk. Örömmel lássuk, ahogy egymásnak megesküdnek, megtéve ezzel az első lépést egy hosszú, tanításokkal, vidámsággal, kihívásokkal teli úton, hogy Isten igéjét beteljesítsék. Kérünk áldását egybekelésükre, erősítse meg szándékukat a Végtelen Kék Ég és Boldogasszony akarata.

(Tátos: – a terület megtisztítása, védése – dalolás)

(Tátos: a Nőhöz fordul:)

– Hozzád fordulok most …(név)! Fogadod-e szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy hűséges társa leszel … (név)nak?

Nő:  – Fogadom.

Tátos:

-Fogadtad igaz esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy hűséges társa leszel …(név) –nak! Legyenek tanúid világosban az életadó Nap, éj sötétjében a minket vigyázó Csillagok!

– Fogadod-e igaz esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban?

Nő:  – Fogadom!

Tátos:

-Fogadtad igaz esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban. Legyenek tanúid a hallgatag erdők, a könnyű szélben hajladozó bokrok susogó levelei, Földanya méhéből eredő patakok vidám fodrai!

– Fogadod-e igaz esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és gyermekeiteket a családi tűzhely melegével, múlhatatlan szeretettel és tisztelettel?

Nő:  – Fogadom!

Tátos:

– Fogadtad igaz esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és gyermekeiteket a családi tűzhely melegével, múlhatatlan szeretettel és tisztelettel. Legyenek tanúid az erdők, mezők rejtekében élő vadak és az ég szabad szárnyasai!

( A Tátos dobolni kezd, körbejárja őket, miközben: ) A Nő elővesz egy kendőbe rejtett kalácsot, megkóstolja, majd két kézzel felkínálja a Férfinek, aki kettőbe töri. Megeszik, majd ezt a kendőt a Férfinak adja.

Nő: – A szívből jövő szeretet örökké éljen lelkemben!  

( Tátos a Férfihoz fordul: )

– Hozzád fordulok … (név)! Fogadod-e igaz esküvéssel Isten színe előtt, hogy hűséges társa leszel …(név)-nak?

Férfi:  – Fogadom!

Tátos:
-Fogadtad igaz esküvéssel, Isten színe előtt, hogy …nak hűséges társa leszel, mint ahogy a Napnak hűséges társa a fény, az Éj sötétjének pedig a Hold és a Csillagok! Legyenek ők tanúid!
– Fogadod-e igaz esküvéssel, Isten színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban?

Férfi:  – Fogadom!

Tátos:
-Fogadtad igaz esküvéssel, Isten színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban, mint ahogy a folyó kitart medrében a nyári forróságban, az őszi hűvös szelekben és a téli fagyokban, s még a tavaszi áradások után is visszatér oda…Legyenek Ők a tanúid!
– Fogadod-e igaz esküvéssel, Isten színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és Gyermekeiteket, megóvod éhségtől, félelemtől és minden nélkülözéstől?

Férfi:  -Fogadom!

Tátos:
-Fogadtad igaz esküvéssel, Isten színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és Gyermekeiteket, megóvod éhségtől, félelemtől és minden nélkülözéstől, mint ahogy a Szarvasbika óvja az Ünőt s a Borjakat! Legyenek Ők a tanúid!

( A Tátos dobolni kezd, körbejárja őket, miközben: A Férfi lecsatolja ivókürtjét, bort tölt, elsőként csak egy kortyot iszik, majd ivásra nyújtja a Nőnek, végül fenékig üríti, kendővel megtörli, majd a kendőt a Nőnek adja. )

Férfi: – A szívből jövő szeretet örökké éljen lelkemben!    

Tátos:
– Esküvést tettetek a Teremtő Isten és Boldogasszony színe előtt! Legyen erőtök testben, lélekben és szellemben megtartani fogadalmatokat! Legyen erőtök töretlenül járni a becsület, igazmondás és szeretet ösvényén! Vezessen Benneteket a tiszta lelkiismeret, őseink bölcs törvényei s a világ világosságát fenntartó Teremtő Egy Isten!

( Ha van gyűrű, itt történik a kölcsönös ujjra húzás! Közben szó a gyűrű jelentéséről – kör = védelem –  majd dalolás. Gyűrű után a kézkendő áthajtása a kezeken!)

Most reátok borítom ezt a takarót, őseinket vezérlő Égi Fehér Lovunk (vagy Égi Csodaszarvasunk) földi képének bőrét! Jelképezze ez, hogy a két fél-ember eggyé vált, igaz akarattal!

( A Férfi és a Nő kézenfogva féltérdre ereszkednek, a Tátos rájuk teríti a lóbőrt – vagy szarvasbőrt, amit csak a tűzugrás után vesznek le a hátukról! A Tátos Áldás-énekkel – amibe a jelenlevőket is bevonja -, ismét körbejárja, majd a tűzhöz vezeti őket .)

– Tegyétek meg az első lépést közösen! Ugorjatok át kéz a kézben a tűz fölött, hogy magatoknak tudhassátok utatokon a Föld s az Ég támogató erejét!

( A jelenlévők kézfogással kört alkotnak! A Táltos dobolni kezd )

Tátos: Áldás! Áldás! Áldás! (UGRÁS!)

Férfi és Nő együtt: – Most pedig legyen közös örömünk ételben, italban, vigadalomban!

 

(Sólyomfi-Nagy Zoltán, Posta Pál)